Priser

VEILEDENDE TIMEPRISER:

 • Ordinær timepris 
 • Timepris i erstatningssaker
 • kr 2.100
 • kr 2.850

VEILEDENDE PRIS FOR UTARBEIDELSE AV SPESIELLE DOKUMENTER

 • Skjøte
 • Helt enkle testament
 • Vanlig testament
 • Framtidsfullmakt
 • Samboeravtale
 • Ektepakt
 • kr 2.200
 • kr 3.100 (satt opp utenfor kontor 4.400)
 • kr 4.400 (satt opp utenfor kontor 5.700)
 • kr 3.100
 • kr 3.400
 • kr 3.400

Prisene under punkt 2 gjelder ved utarbeidelse av enkle dokumenter.  Ved arbeid som er mer omfattende vil det bli beregnet ordinær timepris på kr 2.100.

 

I tillegg kommer 25 % mva. på advokattjenester.