Priser

VEILEDENDE TIMEPRISER:

 • Ordinær timepris 
 • kr 2.200

VEILEDENDE PRIS FOR UTARBEIDELSE AV SPESIELLE DOKUMENTER:

 • Skjøte
 • Erklæring konsesjonsfrihet
 • Helt enkle testament
 • Vanlig testament
 • Framtidsfullmakt
 • Samboeravtale
 • Ektepakt
 • kr 2.300
 • kr 1.200
 • kr 3.300 (satt opp utenfor kontor 4.600)
 • kr 4.600 (satt opp utenfor kontor 6.000)
 • kr 3.300 (satt opp utenfor kontor 4.600)
 • kr 3.600
 • kr 4.000

Prisene under punkt 2 gjelder ved utarbeidelse av enkle dokumenter.  Ved arbeid som er mer omfattende vil det bli beregnet ordinær timepris på kr 2.200.

 

I tillegg kommer 25 % mva. på advokattjenester.