I listen under kan du se et utvalg fagområder vi jobber med.

Arverett er et komplisert juridisk fagfelt, og det er få rettsområder som kan skape mer strid og uvennskap mellom familiemedlemmer enn spørsmål om arv og hvordan denne skal fordeles. Og dette skjer ofte på en tid hvor splid og uvennskap er det siste familier bør behøve å forholde seg til. Ofte er strid om arv bygget på mangel på god forståelse rundt arveretten, og for å unngå interne konflikter blant familiemedlemmer når arv skal fordeles er det derfor smart å kontakte advokater med god kjennskap til arverett.

Vi kan bistå både med utforming av testamenter og med fordeling av arv i tilfeller testamenter ikke er opprettet.

Lang erfaring med arverett
Blant våre spesialiseringer er arverett et av de juridiske fagfeltene vi har viet mye tid og hjulpet mange klienter med. Med vår kompetanse på laget når arv skal fordeles kan man derfor unngå de situasjonene som oftest medfører krangling og uvennskap.

Vi etablerte vårt advokatfirma i 1989, og vi fokuserer vår virksomhet rundt områdene yrkesskade, personskade, trygderett, eiendomsrett, samlivsavtaler, ekteskapsrett og arverett. Vi kan derfor også påta oss oppdrag som bostyrer i forbindelse med både privat og offentlig skifte, rydde opp i alle økonomiske forhold ovenfor kreditorer, private og det offentlige samtidig som vi hjelper til å fordele arv i henhold til gjeldende regler eller testamente.

Om du ønsker vår bistand innen arverett, eller har spørsmål – ta kontakt.

Det er flere gode grunner til at ugifte samboere bør ha samlivsavtaler. Ikke kun for å sikre at partene forlater forholdet med best økonomi for å klare seg videre. Dessverre kan uforutsette ting skje, som ulykker, sykdom, dødsfall, økonomiske kriser eller selvfølgelig også samlivsbrudd. I Norge er det ikke mange lover som omfatter ugift samliv. Mens gifte personer i alle ovennevnte tilfeller har de fleste rettigheter godt forsvart gjennom lov, stiller dessverre samboere uten samlivsavtaler svakt.

En samlivsavtale gir trygghet

Selv om ugift samliv er et svært vanlig alternativ til ekteskap, er det fortsatt stor forskjell på hvordan disse forhold reguleres. Ugift samliv omfattes av svært få og begrensede lovregler. Statistisk oppløses svært mange samlivsforhold mens begge parter er i live. Partene bør derfor sørge for å at de har gjort avtale om den økonomiske delingen hvis dette skal oppstå, slik at i det minste økonomien ikke blir skadelidende for partene.

I tillegg vil en samlivsavtale være særdeles viktig å ha på plass dersom en av partene faller fra. Døden er ofte et vanskelig tema å snakke om. Partene som lever i et samliv kan og bør tenke igjennom hva den rettslige situasjonen vil bli hvis den ene part faller fra.

Ved bistand med samlivsavtaler kan vi gi råd om hvordan de økonomiske forholdene mellom ugifte bør ordnes. Vi utferdiger også samlivsavtaler, særavtaler og utarbeider testamenter.

Ønsker du vår bistand til å utferdige samlivsavtale, eller har spørsmål? Ta kontakt.

Lang erfaring med ekteskapsrett
Eikeradvokatene har spesialisert seg på samliv, ekteskap, skade og eiendomsrett. De aller fleste av disse fagområdene er anvendbare i forhold til ekteskapsrett. Vi startet vår virksomhet i 1989, og har opparbeidet erfaring og kunnskap som vi tilbyr våre klienter.

I forhold til ekteskapsrett kan vi derfor bistå med alt fra utferdigelser av dokumenter og avtaler som bør på plass tidlig i ekteskapet, til håndtering av separasjon, skilsmisse eller ved dødsfall og arv.

Om du har spørsmål om ekteskapsrett, eller behov for en advokat i den forbindelse – ta kontakt med oss.

Vi kan bistå med ekspertise innen ekteskapsrett for klienter i hele Buskerud og omegn.