Priser

Prisen på advokattjenester varierer fra sak til sak, og ikke bare ut i fra antall timer. For å få et mer presist prisoverslag bør du snakke med en av våre advokater direkte.

Nedenfor følger en oversikt over våre timepriser pr. 01.01.2020.

I tillegg kommer 25% merverdiavgift på advokattjenester:

VEILEDENDE TIMEPRISER:

Fri rettshjelpsaker via det offentlige: kr 1.060

Ordinær timepris (alminnelige saker): kr 1.875

Behandling av konkursbo/fellesbo/dødsbo: kr 1.590

Erstatningssaker: kr 2.525

VEILEDENDE PRIS FOR UTARBEIDELSE AV SPESIELLE DOKUMENTER:

Skjøte: kr 1.900

Helt enkle testament: kr 2.700 (satt opp utenfor kontor 3.900)

Vanlig testament: kr 3.900 (satt opp utenfor kontor 5.150)

Samboeravtale: kr 2.950

Ektepakt: kr 2.950

Framtidsfullmakt: kr 2.700