Priser

Prisen på advokattjenester varierer fra sak til sak, og ikke bare ut i fra antall timer. For å få et mer presist prisoverslag bør du snakke med en av våre advokater direkte.

Nedenfor følger en oversikt over våre timepriser pr. 01.01.2022.

I tillegg kommer 25% merverdiavgift på advokattjenester:

VEILEDENDE TIMEPRISER:

Fri rettshjelpsaker via det offentlige: kr 1.121

Ordinær timepris (alminnelige saker): kr 1.975

Behandling av konkursbo/fellesbo/dødsbo: kr 1.682

Erstatningssaker: kr 2.670

VEILEDENDE PRIS FOR UTARBEIDELSE AV SPESIELLE DOKUMENTER:

Skjøte: kr 2.000

Helt enkle testament: kr 2.900 (satt opp utenfor kontor 4.100)

Vanlig testament: kr 4.100 (satt opp utenfor kontor 5.350)

Samboeravtale: kr 3.150

Ektepakt: kr 3.150

Framtidsfullmakt: kr 2.900