Priser

Prisen på advokattjenester varierer fra sak til sak, og ikke bare ut i fra antall timer. For å få et mer presist prisoverslag bør du snakke med en av våre advokater direkte.

Nedenfor følger en oversikt over våre timepriser pr. 01.01.2021.

I tillegg kommer 25% merverdiavgift på advokattjenester:

VEILEDENDE TIMEPRISER:

Fri rettshjelpsaker via det offentlige: kr 1.085

Ordinær timepris (alminnelige saker): kr 1.925

Behandling av konkursbo/fellesbo/dødsbo: kr 1.630

Erstatningssaker: kr 2.590

VEILEDENDE PRIS FOR UTARBEIDELSE AV SPESIELLE DOKUMENTER:

Skjøte: kr 1.950

Helt enkle testament: kr 2.800 (satt opp utenfor kontor 4.000)

Vanlig testament: kr 4.000 (satt opp utenfor kontor 5.200)

Samboeravtale: kr 3.050

Ektepakt: kr 3.050

Framtidsfullmakt: kr 2.800