Lenker

Klikk på logoen for å komme til de aktuelle sidene.

Interesseorganisasjon for advokater. Her kan du bl.a. finne nyttige råd for "folk flest" ved bruk av advokat.


Norsk Lovdata. Her finner du Norges Lover, samt dommer.


Forarbeider. Her finner du Norges Offentlige Utredninger, Odelstingsproposisjoner og Stortingsmeldinger.


Mjøndalen Idrettsforenings hjemmeside.