Yrkesskader

Dersom du er så uheldig at du har blitt utsatt for yrkesskader har du i mange tilfeller krav på erstatning. Lov om yrkesskadeforsikring ble innført 01.01.1990 for å bedre de økonomiske forholdene for personer med yrkesskade og yrkessykdom, og undersøkelser viser at knapt 1/4 av de skadelidte retter et krav mot arbeidsgivers forsikringsselskap om erstatning.

De som forsøker å få det de rettsmessig har krav på etter yrkesskade må ofte forholde seg til en motpart som er sært godt skolert på et område med kompliserte lovregler og utmålingsregler for erstatning. Det er da vår erfaring kommer godt med.

Vi er spesialister på yrkesskader

Vårt kontor har siden 1989 jobbet med yrkesskader mot både arbeidsgivere og forsikringsselskaper, og vi har derfor mange års erfaring med slike saker. Når vi engasjeres i saker tilknyttet yrkesskader eller yrkessykdom er vårt første fokus å raskt kartlegge hvilke problemer skade har påført deg, og avdekke erstatningsmulighetene.

Vi kan etter en yrkesskadesak også bistå i trygdesak med vår kompetanse innen trygderett og eventuelt andre forsikringsordninger som kan komme til din anvendelse.

Ta kontakt om du trenger advokat i relasjon til yrkesskader, eller har spørsmål.