Samlivsavtaler

Det er flere gode grunner til at ugifte samboere bør ha samlivsavtaler. Ikke kun for å sikre at partene forlater forholdet med best økonomi for å klare seg videre. Dessverre kan uforutsette ting skje, som ulykker, sykdom, dødsfall, økonomiske kriser eller selvfølgelig også samlivsbrudd. I Norge er det ikke mange lover som omfatter ugift samliv. Mens gifte personer i alle ovennevnte tilfeller har de fleste rettigheter godt forsvart gjennom lov, stiller dessverre samboere uten samlivsavtaler svakt.

En samlivsavtale gir trygghet

Selv om ugift samliv er et svært vanlig alternativ til ekteskap, er det fortsatt stor forskjell på hvordan disse forhold reguleres. Ugift samliv omfattes av svært få og begrensede lovregler. Statistisk oppløses svært mange samlivsforhold mens begge parter er i live. Partene bør derfor sørge for å at de har gjort avtale om den økonomiske delingen hvis dette skal oppstå, slik at i det minste økonomien ikke blir skadelidende for partene.

I tillegg vil en samlivsavtale være særdeles viktig å ha på plass dersom en av partene faller fra. Døden er ofte et vanskelig tema å snakke om. Partene som lever i et samliv kan og bør tenke igjennom hva den rettslige situasjonen vil bli hvis den ene part faller fra.

Ved bistand med samlivsavtaler kan vi gi råd om hvordan de økonomiske forholdene mellom ugifte bør ordnes. Vi utferdiger også samlivsavtaler, særavtaler og utarbeider testamenter.

Ønsker du vår bistand til å utferdige samlivsavtale, eller har spørsmål? Ta kontakt.