Personskader

Ved personskader som medfører lengre sykeopphold eller varig nedsatt arbeidskapasitet bør man engasjere kyndige advokater for å sikre fremtiden økonomisk.

Hvorfor en advokat er godt å ha i personskadesaker

Hvis du blir utsatt for en personskade f.eks. i trafikken, kan du fremme et erstatningskrav mot det ansvarlige forsikringsselskapet. Forsikringsselskapene har saksbehandlere og advokater som er svært godt skolert på dette området. Du bør derfor sørge for at du også lar deg representere av advokater som har erfaring innen erstatningsrettens område.

Eikeradvokatene har siden 1989 jobbet med personskader. Vi har opparbeidet oss solid erfaring med bistand ved personskader og med de aller fleste forsikringsselskaper. Vår første prioritering vil være å kartlegge omfanget på personskaden, og hvilke problemer skaden har påført deg. Neste steg er deretter å jobbe for at dine rettigheter imøtekommes av forsikringsselskapene.

Dersom personskaden medfører varig nedsatt arbeidsevne, vil vi også kunne hjelpe med vår erfaring innen trygderett, for å sikre at du ikke blir økonomisk skadelidende.

Om du ønsker vår bistand i forhold til personskader - eller har spørsmål, ta kontakt.