Pasientskade

Pasientskade kan ramme hvem som helst. Feil medisinsk behandling, eller manglende medisinsk behandling kan i stor grad påvirke livet til pasienten som har vært utsatt for pasientskade. I beste fall fører en pasientskade bare til økonomiske konsekvenser for en kort periode og midlertidige plager. I verste fall kan en pasientskade føre til at livet snus på hodet og i realiteten er ødelagt. Penger og økonomisk konsekvens kan ikke erstatte et ødelagt liv, men gjøre hverdagen enklere å overvinne.

Det som kan være en utfordring er å påvise at en pasientskade skyldes feilbehandling av et sykehus, lege eller annet helsepersonell. Dersom en pasientskade skyldes feilbehandling ved et sykehus og personalet der, er det mulig å rette et erstatningskrav som følge av skaden.

Eksempler på pasientskade kan skyldes for sent stil diagnose som reduserer mulighetene fine til å bli frisk. Andre eksempler på tilfeller som forårsaker pasientskade er komplikasjoner under operasjon som ikke hadde inntruffet om operasjonen hadde vært utført tilfredsstillende. Et annet typisk eksempel er fødselsskade som kan føres tilbake til helsepersonell.

Kontakt Eikeradvokatene for mer informasjon om juridisk bistand ved pasientskade.