Forsikringssaker

Krevende forsikringssaker er juridiske problemstillinger vi kan hjelpe våre klienter med. Det hender at forsikringsselskaper ikke ønsker å utbetale forsikringssummen ved skade, eller å avkutte denne på grunn av forhold som de mener er klanderverdige.

Årsaken til at Forsikringsselskaper er påpasselig med hva de utbetaler er at mange forsikringstakere prøver å få utbetalt forsikringsoppgjør de strengt tatt ikke har krav på. En økende generell trend i samfunnet er at falske skademeldinger er helt greit da man allerede har betalt for å forsikre seg. Slik forsikringssvindel er med på å undergrave forsikringsordningen slik den er i dag. Dessverre hender det at forsikringsselskapene skjærer alle forsikringstakerne over en kam og ikke utbetaler rettmessig forsikringssum som de burde.

Det kan være vanskelig å føre sak mot et forsikringsselskap da disse har egne jurister som er spesialisert på forsikringssaker. Selv om forsikringstakeren har en svært god sak kan det være vanskelig og krevende å gå i dialog med forsikringsselskapet. Og kommer saken opp for rettsapparatet er det helt nødvendig med en advokat som har kompetanse og erfaring fra krevende forsikringssaker. Dette har Eikeradvokatene.

Kontakt Eikeradvokatene for mer informasjon om juridisk bistand i krevende forsikringssaker.