Erstatningskrav

Erstatningskrav i Norge dekkes av erstatningsretten. Erstatningsretten behandler vilkårene for å kreve økonomisk erstatning for påført tap eller skade. Når man skal føre et erstatningskrav mot noen er det viktig å kjenne til både betingelser og regler rundt erstatningsansvar og erstatningsutmåling. Erstatningsretten behandler både betingelsene for erstatningsansvaret og hvordan selve erstatningen skal beregnes.

Hvordan erstatningsutmålingen beregnes beskrives av erstatningsutmålingen.

Prinsippet bak et erstatningskrav som dekkes av erstatningsretten er at den som har vært påført tap, eller skade skal stilles som om skaden ikke hadde skjedd. Dette prinsippet kalles reparasjonshensynet. Dette er prinsippet som ligger bak et hvert erstatningskrav i norsk juss.

Kontakt Eikeradvokatene for mer informasjon om juridisk bistand ved erstatningskrav.