Eiendomsrett

Eiendomsrett er et omfattende juridisk område som berører et stort utvalg lover og mange til dels kompliserte rettsregler. De fleste tenker på eiendomsrett kun i forhold til formidling og oppgjør for boliger, men eiendomsrett benyttes også ved nabotvister, seksjonering, leie og utleie samt det meste annet som angår bolig.

Vi kan yte bistand for de aller fleste områder innunder eiendomsrett, men de vanligste henvendelsene vi får i forhold til eiendomsrett går under følgende:

  • Utferdige husleieavtaler
  • Avklare nabotvister
  • Tvister mellom selger og kjøper
  • Hjelp til utfylling av byggesøknader for nybygg og ombygg
  • Hjelp til utfylling av søknader for seksjonering av eiendom

Lang erfaring med eiendomsrett

Vi har siden 1989 hjulpet klienter i Buskerud og omegn med juridisk bistand for det meste som angår eiendom. Vi har derfor god kjennskap til eiendomsrett og solid forståelse for forskjellige lovenes anvendelser. Vi har også spesialisert oss i arverett, samlivsrett, ekteskapsrett og trygderett, som ofte krever god kjennskap til eiendomsrett for å sikre riktige rettigheter for våre klienter.

Vi kan fungere både i rådgivende og i utførende kapasitet etter behov, og vi kan hjelpe med alt fra privateiendom til næringseiendom.

Har du spørsmål om eiendomrett eller behov for juridisk bistand? Ta kontakt.