Advokatbistand

Eikeradvokatene tilbyr advokatbistand og advokathjelp på en rekke juridiske områder til våre klienter. Vi tilbyr kostnadsfri advokathjelp i form av gratis førstegangsvurdering av din sak. Dette kan for eksempel være juridiske problemstillinger ved personskade, eller yrkessykdom.

Advokatbistand og advokathjelp fra Eikeradvokatene kjennetegnes ved tett oppfølgning av våre klienter og gode resultater. I utgangspunktet dekker vi de fleste juridiske saksområder. Likevel har vi flest oppdrag hvor vi representerer skadelidte etter bilulykker. I disse tilfellene yter vi advokatbistand og advokathjelp til skadelidte som har pådratt seg personskade, yrkesskade eller pasientskade.

Vi yter også i stor grad advokatbistand og advokathjelp ved behandling av dødsbo og konkursbo.

Kontakt Eikeradvokatene for mer informasjon om advokatbistand og advokathjelp.