Fagområder/Tjenester

Arverett

Arverett er et komplisert juridisk fagfelt, og det er få rettsområder som kan skape mer strid og uv...
Les mer

Yrkesskader

Dersom du er så uheldig at du har blitt utsatt for yrkesskader har du i mange tilfeller krav på ers...
Les mer

Personskader

Ved personskader som medfører lengre sykeopphold eller varig nedsatt arbeidskapasitet bør man engas...
Les mer

Trygderett

Om du lurer på om du kompenseres riktig av Folketrygden kan vi hjelpe. Trygderett er et av våre fok...
Les mer

Samlivsavtaler

Det er flere gode grunner til at ugifte samboere bør ha samlivsavtaler. Ikke kun for å sikre at par...
Les mer

Eiendomsrett

Eiendomsrett er et omfattende juridisk område som berører et stort utvalg lover og mange til dels k...
Les mer

Ekteskapsrett

Lang erfaring med ekteskapsrett Eikeradvokatene har spesialisert seg på samliv, ekteskap, skade og ...
Les mer

Forsikringssaker

Krevende forsikringssaker er juridiske problemstillinger vi kan hjelpe våre klienter med. Det hende...
Les mer

Pasientskade

Pasientskade kan ramme hvem som helst. Feil medisinsk behandling, eller manglende medisinsk behandl...
Les mer

Erstatningskrav

Erstatningskrav i Norge dekkes av erstatningsretten. Erstatningsretten behandler vilkårene for å kr...
Les mer

Advokatbistand

Eikeradvokatene tilbyr advokatbistand og advokathjelp på en rekke juridiske områder til våre klient...
Les mer